Szanowni Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach projektu "Inżynier - praktyczny zawód", prosimy o dostarczenie do Dziekantu WSZ zaświadczenia z miejsca  pracy, które będzie zawierać następujące dane: nazwę zakładu pracy, stanowisko, datę rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku. 
Przepraszając za niedogodności informujemy, że jest to dokument wymagany przez Instytucję Pośredniczącą w realizacji projektu.
 

 
Konferencja kończąca realizację projektu pt. „Inżynier – praktyczny zawód”
 
25 kwietnia w restauracji Spichlerz w Olsztynie odbyła się konferencja kończąca realizację projektu pt. „Inżynier – praktyczny zawód”, podczas której uroczyście wręczone zostały absolwentom dyplomy ukończenia studiów inżynierskich na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”.
 
Podczas konferencji odbyła się również prezentacja rezultatów projektu, a gratulacje absolwentom złożyli zarówno Rektor, Kierownik Projektu, Kadra Naukowo-Dydaktyczna Uczelni, Przedstawiciele Przedsiębiorców oraz Pan Prezydent Mirosław Soborak.
Rektor Andrzej Dziewiątkowski zaprosił absolwentów do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” oraz Studiach Podyplomowych.
 
 
 

 

 

 

 


Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Dr inż. Andrzeja Dziewiątkowskiego odbędzie się dnia 21.03.2014 r. (piątek)  godz. 11.30.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Prof. nadzw. dr hab. inż. Roberta Kucęby odbędzie się dnia 21.03.2014 r. (piątek)  godz. 11.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Dr inż. Mariusza Pudło odbędzie się dnia 21.03.2014 r. (piątek)  godz. 10.30.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u Dr inż. Artura Wrzalika odbędzie się dnia 21.03.2014 r. (piątek)  godz. 10.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Dr inż. Andrzeja Dziewiątkowskiego odbędzie się dnia 14.03.2014 r. (piątek)  godz. 12.00.

Szanowni Studenci
Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej SPECJALNOŚĆ: INFORMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA
I TECHNIKI CYFROWE u P. Dr inż. Grzegorza Grodzkiego  odbędzie się dnia 14.03.2014 r. (piątek)  godz. 10.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej SPECJALNOŚĆ: INFORMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA

I TECHNIKI CYFROWE u P. Dr inż. Andrzeja Wilka odbędzie się dnia 14.03.2014 r. (piątek)  godz. 11.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej SPECJALNOŚĆ: EKOINNOWACJE - TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA   P. Dr inż. Mariusza Pudło odbędzie się dnia 07.03.2014 r. (piątek)  godz. 11.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej SPECJALNOŚĆ: INFORMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA

I TECHNIKI CYFROWE P. Prof. nadzw. dr hab. inż. Roberta Kucęby odbędzie się dnia 07.03.2014 r. (piątek)  godz. 11.30.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej SPECJALNOŚĆ: INFORMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA

I TECHNIKI CYFROWE P. Dr inż. Artura Wrzalika odbędzie się dnia 07.03.2014 r. (piątek)  godz. 10.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej SPECJALNOŚĆ: INFORMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA

I TECHNIKI CYFROWE P. Dr inż. Andrzeja Wilka odbędzie się dnia 14.03.2014 r. (piątek)  godz. 10.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej SPECJALNOŚĆ: INFORMATYCZNE SYSTEMY STEROWANIA

I TECHNIKI CYFROWE u P. Dr inż. Mariusza Pudło odbędzie się dnia 28.02.2014 r. (piątek)  godz. 11.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Prof. dr hab. inż. Zygmunta Biernackiego odbędzie się dnia 28.02.2014 r. (piątek)  godz. 10.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że zdjęcia z obrony prac inżynierskich są dostępne TUTAJ

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Dr K. Karpińskiej odbędzie się dnia 28.02.2014 r. (piątek)  godz. 12.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Dr inż. S. Tkaczyka odbędzie się dnia 14.02.2014 r. (piątek)  godz. 12.30.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Dr hab. inż. Roberta Kucęby odbędzie się dnia 14.02.2014 r. (piątek)  godz. 09.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Dr Sławomira Kowalskiego odbędzie się dnia 07.02.2014 r. (piątek)  godz. 11.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że obrona pracy inżynierskiej u P. Dr inż. Stanisława Kruszyńskiego odbędzie się dnia 07.02.2014 r. (piątek)  godz. 10.00.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy że w zakładce Realizacja studiów podane są zasady dyplomowania, pytania do egzaminu dyplomowego oraz wzory wpisu do indeksu.

 

 

Archiwum

 

Człowiek - najlepsza inwestycja